ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยพะเยา”

29/5/2566 9:45:43น. 4846
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา”

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงาน

 

โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ในงานประกอบไปด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คณะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน 3 อำเภอ

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
29/5/2566 9:45:43น. 4846
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน