ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรบ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)

31/5/2566 15:33:10น. 292
นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดี💐👏🏻
🔸ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร🔸
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรบ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น
"นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)"
🔹ชื่อโครงการวิจัย
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
➡️ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
31/5/2566 15:33:10น. 292
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน