คณะ ICT จัดโครงการ Young ICT Camp สานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับน้อง ๆ นิสิตใหม่ รหัส 66

1/6/2566 16:46:31น. 322
Young ICT Camp
            เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสโมสรนิสิต จัดโครงการ Young ICT Camp สำหรับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวเปิดโครงการฯ
            โดยจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 8 ฐาน คือ ฐานที่ 1 เกมคำต้องห้าม, ฐานที่ 2 เกมโกโกวา, ฐานที่ 3 หนังสือพิมพ์, ฐานที่ 4 เกมใบ้คำ, ฐานที่ 5 เกมต่อหลอดให้สูงที่สุดโดยห้ามล้ม, ฐานที่ 6 เกมไฟฟ้ากระแสสลับ, ฐานที่ 7 เกมวางจารบนหัว และ ฐานที่ 8 ปิดตาสำรวจ ซึ่งแต่ละฐานเป็นเกมที่ทำให้น้อง ๆ นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักทั้งรุ่นพี่และเพื่อนๆ และสร้างความสามัคคีในกลุ่ม รวมไปถึงเป็นกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมให้น้อง ๆ ได้ผ่อนคลายเพื่อใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/6/2566 16:46:31น. 322
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน