นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลุยต่อยอดโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจฯ ทุน บพท ปี 2565

2/6/2566 9:14:36น. 574
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลุยต่อยอดโครงการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเชิงนิเวศด้วยนวัตกรรมการผลิตกบยั่งยืนสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ สร้างชุมชน นวัตกรรมสู่การเป็นเมืองคลังแห่งอาหารจังหวัดพะเยา โดยมีดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงกบ ให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ศูนย์สามวัยประจำอำเภอเมืองพะเยา) โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเด็นที่ได้บรรยายในครั้งนี้ประกอบได้ด้วย “พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรชุมชนผู้เลี้ยงกบเชิงพานิชย์” ดร.นิรมล พรมนิล “การแปรรูปกบ และการสร้างตลาดกบเพื่อความยังยืนของชุมชน” ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ “อาหารเสริมกบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ และ“มาตฐานการเลี้ยงกบเชิงพานิชย์ด้วยระบบการเลี้ยงกบอัจฉริยะ (frog smart farming)” รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สู่โครงการวิจัย ปี 2566 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการผลิตกบยั่งยืนซึ่งทั้ง 4 ประเด็นเป็นสร้างชุมชนนวัตกรรมสู่การเป็นเมืองคลังแห่งอาหารจังหวัดพะเยา โดยโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:14:36น. 574
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน