นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก “กิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่”

2/6/2566 9:16:07น. 426
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ เครือกลัด และนางสาวจิตตมาส บุญชาญ นิสิตชั้ปีที่ 2 สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) ประจําปีงบประมาณ 2566 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566UP Space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยการกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups)

โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในครั้งนี้ คือ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าเนื้อครีมเจลจาก ใบไผ่แห้ง โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

สมาชิกทีม SKINSECRET ได้แก่

นางสาวกรรณิการ์ เครือกลัดสาขาการตลาดดิจิทัล

นางสาวจิตตมาส บุญชาญ  สาขาการตลาดดิจิทัล

นายปารเมศ ธนากร สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นางสาวบัวตอง แพงแสนทรัพย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดดิจิทัล ได้แก่ นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาสูตรตำรับ ได้แก่ นายธรรมนูญ รุ่งสังข์     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:16:07น. 426
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน