คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ (มูลนิธิฯ) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

2/6/2566 9:47:12น. 4155
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณธิภาภรณ์ เงินเย็น รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน ร่วมต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ (มูลนิธิฯ) คุณพีระ ตันเถียร ผู้ช่วยประธานเจ้หน้าที่บริหาร และคุณณัฐพงษ์ กิ่งเพชรเสรีชน หัวหน้างานสรรหาบุคลากร ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแนะนำองค์กร และปรึกษาหารือในประเด็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทางมูลนิธิมีความสนใจนิสิตในด้านบริหารธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวและการโรงแรม การเงินและการลงทุน การบัญชี รวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ว่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างคน

โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ (มูลนิธิฯ) ได้ดำเนินการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จประศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ทุกมิติ รวมถึงสร้างอาชีพทางเลือกให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภานุวัฒน์ สวนดอกไม้   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:47:12น. 4155
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน