ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 "มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Silver”

5/6/2566 10:09:52น. 255
มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Silver
ขอแสดงความยินดี💐🫰🏻
🔸นายรักพงษ์ ขอลือ🔸
ศิษย์เก่า รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
ที่เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2566
✨"มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Silver”✨
จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
5/6/2566 10:09:52น. 255
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน