สาขาวิศวกรรมโยธา มพ. จัด Survey Camp ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิศวกร

6/6/2566 16:41:36น. 763
สาขาวิศวกรรมโยธา มพ. จัด Survey Camp ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพตามเกณฑ์สภาวิศวกร
       สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยครู ดำเนินโครงการค่ายสำรวจ (Survey Camp) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 135 คน ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต ให้สามารถประยุกต์นำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์สภาวิศวกร รวมถึงปลูกฝังเกี่ยวกับคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
6/6/2566 16:41:36น. 763
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน