โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge คณะสหเวชศาสตร์

16/6/2566 11:23:50น. 534
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge คณะสหเวชศาสตร์

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม BMI Challenge เพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง 17 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 เดือน อีกทั้งยังมีรางวัลสนับสนุนให้กับบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละค่า BMI เข้าสู่เกณฑ์ปกติมากที่สุดอันดับที่ 1 จำนวน 3,000 บาท อันดับที่ 2 จำนวน 2,000 บาท และรางวัลของอันดับต่าง ๆ ตามมา นอกจากนี้ยังมีรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมมูลค่ารวม 20,000 บาท โดยรูปแบบกิจกรรม BMI Challenge เป็นออกกำลังกาย ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งมีโปรแกรมการออกกำลังกาย หลากหลายประเภทอาทิ เช่น Body combat, aerobic dance ที่นำโดยทีมนิสิตจาก คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา

          

Good Health Well – Being: BMI Challenge at AHS UP---AHS News

 

On June15th, 2023 at School of Allied Health Sciences.

 

The school of Allied Health Sciences has commenced the BMI Challenge which is in line with University Scheme to cope with health commodities.  This project will last for up to two months from 15th June 2023 to 17th August 2023. The winner is entitled to a prize of 3,000 THB and 2,000 THB for a runner-up contestant.  Fully participating attendees will be rewarded with an overall reward of up to 20,000 THB.

The school also plan to host an exercise event every Thursdays throughout the period of scheme. The primary outcome of the challenge is measured by a reduction in BMI for all AHS staff. Baseline data of all contestants are recorded by a referee who is not involved in the scheme. This will ensure the fairness of the scheme results.

The first aerobic exercise commenced from 5 to 6 pm. The leaders are students from the School of Science program in Exercise and Sport science, university of Phayao.  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เดช ดอกพวก, ดร.พัชรียา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
16/6/2566 11:23:50น. 534
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน