ทีมนักวิจัยโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินงาน Ep.2 ยกระดับและพัฒนานวัตกรรมการจัดเลี้ยงชุมชน “กาดหล่ายต้า”

16/6/2566 16:07:08น. 7919
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ทีมนักวิจัย ชุมชนนวัตกรรมการบริการด้านวัฒนธรรม “กาดหล่ายต้า” ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ และดร.นิรมล  พรมนิล ลงพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนกาดหล่ายต้า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยในปีนี้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการบูรณาการศาสตร์” โดยนำศาสตร์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในคณะไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาด และด้านการสื่อสาร ร่วมกันวางแผน และปรับใช้ในการส่งเสริม รวมถึงสนับสนุนชุมชน ซึ่งชุมชนหล่ายต้าเป็นชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่มีคุณค่า โดยทีมวิจัยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดของเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Cultural Economy) ในการยกระดับบริการทางวัฒนธรรมของชุมชน “กาดหล่ายต้า” (Cultural service Innovation community) ให้เป็น Learning and Innovation platform ที่เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดพะเยา

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ และดร.นิรมล  พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนานวัตกรรมการจัดเลี้ยงชุมชน “กาดหล่ายต้า” ให้กับชุมชนเพื่อถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยง เพื่อเป็นหนึ่งในบริการทางวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงแผนที่ในการนำพาชุมชนไปสู่การเป็น Learning and Innovation platform ด้านวัฒนธรรม ต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กฤตธัช อนุสสรราชกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตธัช อนุสสรราชกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/6/2566 16:07:08น. 7919
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน