นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ ฯ

16/6/2566 16:10:06น. 7524
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ นักวิจัยโครงการวิจัย “การสร้างการรับรู้และมูลค่าใหม่ด้วยเครือข่ายความร่วมมือในธุรกิจปลานิล จังหวัดพะเยา “ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน (Progress Report) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง Supply-Demand Balancing ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/6/2566 16:10:06น. 7524
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน