กองกิจการนิสิตพร้อมด้วยนิสิตจิตอาสา ร่วมโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back to School)

19/6/2566 9:25:58น. 457
จิตอาสา
 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566  นางสาวกิติยา เขียวงาม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนนิสิต  นำถุงผ้าในกิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้าเพื่อน้อง โครงการมหกรรมจิตอาสา ม.พะเยา พร้อมด้วยถุงเท้า และขนม ร่วมสบทบในโครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back to School) ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ที่จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนในกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษา พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” แก้ปัญหาเชิงรุก เด็กหลุดออกจากระบบ เพื่อคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/6/2566 9:25:58น. 457
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน