คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนำพาสุขภาพที่ดี "BMI Challenge MED UP"

23/6/2566 11:45:04น. 380
BMI-MEDUP คณะแพทยศาสตร์
     วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนำพาสุขภาพที่ดี "BMI Challenge MED UP" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well - Being ของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน ณ อาคารวิเคราะห์โรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     โครงการส่งเสริมสุขภาพนำพาสุขภาพที่ดี "BMI Challenge MED UP" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ไร้โรคภัย ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีค่า BMI ที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือ 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมสู่การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา "ปัญญาเพื่อความเข้มเเข็งชุมชน" สุขภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากคนในองค์กรมีสุขภาพดี มีความสุข ย่อมก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพส่งต่อสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

     สำหรับกิจกรรมเต้นแอโรบิก ได้เชิญวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งนำเต้นแอโรบิก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/6/2566 11:45:04น. 380
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน