คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11/7/2566 10:48:53น. 387
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบนโยบายการบริหารในการดำเนินงานตามแต่ละพันธกิจ พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571) โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในต่อไป ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย

     สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้มีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน จากกระบวนการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2571 เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับทราบนโยบาย ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
11/7/2566 10:48:53น. 387
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน