ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ โครงการ อพ.สธ.-มพ.

26/7/2566 12:40:59น. 419
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา”

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องประชุม Meeting 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงาน

 

โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ


ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบรรยาย "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนองงานพระราชดำริฯ" การนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามกลุ่มทรัพยากร ในโครงการ อพ.สธ.-มพ.

 

         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
26/7/2566 12:40:59น. 419
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน