กองอาคารสถานที่ ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

19/10/2566 16:36:32น. 634
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
           วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.ถึง 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้ นายชลาธร ทวีกุล หัวหน้างานความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลท่ามือเปล่า การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำการบังคับจราจร การรายงานเหตุการณ์ แผนเผชิญเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การประชาสัมพันธ์และการบริการ ปรับปรุงบุคลิกภาพและตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกายรวมทั้งฟื้นฟูระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีผู้เข้าร่วมมีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการฝึกทบทวน จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน ณ ลานด้านหลังประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
19/10/2566 16:36:32น. 634
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน