คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

21/10/2566 22:08:41น. 791
พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะ ร่วมกับส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งยังทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์มาโดยตลอด ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา โดยมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

ภาพ: คุณสมเกียรติ์ วงกลม

ข่าว: ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
21/10/2566 22:08:41น. 791
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน