ส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นสากล " นิสิตคณะเกษตรฯ ม.พะเยา เข้าร่วมวิจัยระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการผลิตผึ้งพันธุ์ ประเทศไต้หวัน "

24/10/2566 11:31:32น. 263
ส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นสากล " นิสิตคณะเกษตรฯ ม.พะเยา เข้าร่วมวิจัยระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการผลิตผึ้งพันธุ์ ประเทศไต้หวัน "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนนิสิตไปศึกษาวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ โดยนายชินดนัย ชาญมณีเวช นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และนายศุภคม คลัายโตนด นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการตอบรับให้เดินทางมาวิจัยระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการผลิตผึ้งพันธุ์

 

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้ความดูแลของ Assoc.Prof.Dr. Ming Cheng Wu ณ Beelab, Department of Entomology, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University,Taichung, Taiwan สนับสนุนโดย ทุนวิจัย บพค. 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/10/2566 11:31:32น. 263
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน