คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือ รฟท. พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง “ธัชวิทย์”

25/10/2566 16:52:55น. 223
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือ รฟท. พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง “ธัชวิทย์”
     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง (ATTC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง (ATTC) ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TAS : Thailand Academy of Sciences) กับการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษา MAA จำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี จำกัด ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 4406)
     โดยหลักสูตรเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TAS : Thailand Academy of Sciences) เป็นหลักสูตรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านระบบขนส่งทางรางชั้นสูงในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ทั้งยังเป็นที่สร้างและสะสมองค์ความรู้ที่ล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในอนาคต รวมถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกและประเทศไทย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม โดยอาศัยความร่วมมือของสถาบันวิจัยระดับโลก มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก มาทำวิจัยขั้นแนวหน้าและผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงร่วมกัน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
25/10/2566 16:52:55น. 223
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน