คณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการปัจฉิมนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

26/10/2566 10:18:24น. 224
คณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการปัจฉิมนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา และ นายบุลิน ยั่วยวน เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นโดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และกล่าวรายงานโดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย 1) พิธีมอบโล่รางวัล นิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด และ 2) พิธีมอบโล่รางวัล นิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีชั่วโมงจิตสาธารณะสูงที่สุด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น 3) พิธีมอบเกียรติบัตร คณะ/วิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการด้าน กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา 4) พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานด้าน กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา และ 5) การให้ความรู้เรื่อง “การสร้างความตระหนักการชำระเงินคืนเมื่อครบระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา” โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

       บุคลากรและนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการปัจฉิมนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ มีดังนี้

 

1. อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2566

2. นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2566

3. นายบุลิน ยั่วยวน เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2566

4. นายกิตติศักดิ์ กาวิละ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98  

                                       

ข้อมูล: นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา

ภาพ: กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: http://www.libarts.up.ac.th/


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/10/2566 10:18:24น. 224
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน