นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชมรมผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (CLEF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

27/10/2566 14:08:23น. 235
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชมรมผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (CLEF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

       นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ นายกิตติศักดิ์ กาวิละ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชมรมผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (CLEF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2566 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีตัวแทนชมรมผู้นำนิสิตนักศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 16 ชมรม จากหลากหลายประเทศ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AUF: Agence Universitaire de la Francophonie) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้นิสิตนักศึกษาผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาระดับนานาชาติข้อมูล / ภาพ / ข่าวภาษาฝรั่งเศส: ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส   

ข่าวภาษาไทย: ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
27/10/2566 14:08:23น. 235
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน