โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 3

1/11/2566 9:55:25น. 275
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ขั้นที่ 3 (Hospital Accreditation)
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี (25 ตุลาคม 2566 - 24 ตุลาคม 2569)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (นายลาภิศ พันธ์ทิบุญ นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
1/11/2566 9:55:25น. 275
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน