กองบริการการศึกษา จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPIs) ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2/11/2566 10:09:26น. 926
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริการการศึกษา จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPIs)
ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


          วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPIs) ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์) เป็นประธานในการจัดประชุม จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้บรรยายการดำเนินการตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPIs) ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงตัวชี้วัดที่สำคัญทางวิชาการ (Super KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนักวิชาการศึกษา จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมไฮเยลโล่ โรงแรม เดอะไฮเพลส จังหวัดร้อยเอ็ด 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางวรรณนิสา คำสนาม   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
2/11/2566 10:09:26น. 926
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน