นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกผลงานไปจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2023)

6/11/2566 10:06:54น. 164
Chiang Mai Design Week 2023
      นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (New Generation) ภายใต้ชื่อ Challenge The Talents ในเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักสร้างสรรค์ และธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการจัดแสดงผลงาน (Talents Showcases) และ กิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย (Business Programs for Talents) เพื่อให้เห็นโอกาสและเส้นทางการเติบโตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โจทย์ Transforming Local
      ซึ่งมีนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. ผลงาน “The 3EYES” เจ้าของผลงาน คือ นายพิสิษฐ์ พยุงทรัพย์ นางสาวอรปวีณ์ สิงหะ นายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีแจ่ม นายอณุวัฒน์ องค์จันต๊ะ นางสาวธนพร มุทุตา นางสาวอทิตยา สลีวงศ์ นายณัฐภัทร อนันตบุรี และนายณรงค์ฤทธิ์ ปัญญาผัด นิสิตชั้นปีที่ 2
2. ผลงาน “น้ำมันนวดสมุนไพร "หมอพิชิต" พะเยา” (Mor Pichit" herbal massage oil, Phayao Thailand) เจ้าของผลงานคือ นายกฤตนัน อานุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3
3. ผลงาน “หนังสือภาพประกอบ 30 สูตรอร่อยจากคุณแม่” เจ้าของผลงาน คือ นางสาวกาญจนา ทองทุม นิสิตชั้นปีที่ 4
4. ผลงาน “Crimson ฉันเป็นยักษ์” เจ้าของผลงานคือ นายเทวา ทำว่อง นิสิตชั้นปีที่ 4
5. ผลงาน “มาสคอต ม.พะเยา” เจ้าของผลงานคือ นายวันชัย กันแก้ว และนายกิตตินันท์ ปานศรี นิสิตชั้นปีที่ 4
      โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ย่านกลางเวียง ย่านช้างม่อย-ท่าแพ และโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักสร้างสรรค์ ทดลองใช้งานศิลปะ งานออกแบบ ดนตรี งานหัตถกรรม และอื่น ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/11/2566 10:06:54น. 164
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน