มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน

6/11/2566 15:40:51น. 185
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน
                        City Unit มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมืองดาเมียตา ประเทศอียิปต์ เมืองวินด์แฮม ประเทศออสเตรเลีย และ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง รวมถึงกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาวิชาการต่างประเทศในหัวข้อ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน ร่วมกันสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม เปิดโลกการเรียนรู้กับ 2 เมืองรางวัล LEARNING CITY AWARD จาก UNESCO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศต่าง ๆ ให้นักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกลไกการบริหารจัดการเมือง และการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเปราะบาง
                ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.45 – 16.30 น. City Unit มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมืองดาเมียตา ประเทศอียิปต์ เมืองวินด์แฮม ประเทศออสเตรเลีย และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง รวมถึงกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาวิชาการต่างประเทศในหัวข้อ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน ร่วมกันสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต Mrs.Kholoud Gamal Elhamady Ibrahim จากสำนักผู้ว่าการเมืองดาเมียตา ประเทศอียิปต์ Sharyn Wheatcroft Leaming Community Officer จากสภาเมืองวินด์แฮม ประเทศออสเตรเลีย คุณสุเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์สู่การเป็น“เมืองแห่งการเรียนรู้” ร่วมกับขอนแก่นโมเดล ในงานสัมมนาออนไลน์ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน:ร่วมกันสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองที่มอบพื้นที่ และโอกาสในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้ผู้อาศัย ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีความเท่าเทียม ผ่านการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยมีท้องถิ่นเป็นแกนกลาง การใช้ทรัพยากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และบ่มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมออนไซต์จำนวนมากกว่า 50 คนและระบบออนไลน์ 198 คน ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM โดยผู้ที่สนใจสามารถรับฟังการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันแนวคิดและผู้ที่สนใจสามารถรับฟังการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์สู่การเป็น“เมืองแห่งการเรียนรู้” ย้อนหลัง ได้ที่ Facebook - กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามลิงค์ที่แนบนี้ https://www.facebook.com/EEFthailand/?locale=th_TH
 
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ / นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
6/11/2566 15:40:51น. 185
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน