สาขา GIS คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ณ ประเทศเวียดนาม พร้อมรับเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

8/11/2566 16:46:13น. 101
GIS IDEAS2023
             สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ณ Hanoi university of national resources and environment โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศทั้งอิตาลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย
            ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล จี้ฟู นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Three-dimensional building model using drone point clouds เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัยที่เข้าร่วมงานประชุมฯ อีกทั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ในปีต่อไปอีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
8/11/2566 16:46:13น. 101
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน