สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำแอพ Smart city ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

13/11/2566 16:38:52น. 111
แอพลิเคชั่น Smart city
         อาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ในสาขาฯ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำแอพลิเคชั่น Smart city ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่น สำหรับการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และสามารถติดตามสถานะ ตรวจสอบใบอนุญาต และวันหมดอายุในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
         โดยมีนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลแม่จันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการทำแอพลิเคชั่น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/11/2566 16:38:52น. 111
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน