นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

17/11/2566 15:37:45น. 176
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ  เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, นายณัฐวิชญ์ สุรรัตน์, นางสาวธนิศร แพงโนนทอง และนางสาวธิดารัตน์ การดี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำเสนอโครงการในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจท้องถิ่นด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการตามกรอบแนวคิดทฤษฎีโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ จังหวัดพะเยา” ในการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

   กิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการแก้ไขปัญหากับงานจริง สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้กับงานด้านสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ที่ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
17/11/2566 15:37:45น. 176
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน