Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::343

     บริษัท เคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

บริษัท,เคาเตอร์เซอร์วิส,จำกัด,มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต,มหาวิทยาลัยพะเยา
วันนี้ (11 กันยายน 2562) นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิต ได้เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด จากโครงการ " Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา " ทุนการศึกษารวม 10,000 บาท ณ ห้องผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี ซึ่ง นิสิตผู้โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ 1 .นายธีรศานต์ คำน้อย 2. นายนิธิกร เจริญสุข ทั้งนี้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางเคาร์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอีเลเว่นและช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่นเคาเตอร์เซอร์วิส 

ภาพ :   chaturong champaruang   
ข้อมูล/ข่าว :    chaturong champaruang   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 11:05:25

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน