จำนวนผู้อ่านข่าว ::62

     กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะเภสัชศาสตร์

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะเภสัชศาสตร์ ในชื่อโมเดล “การใช้ยา สมุนไพร และเครื่องสำอางอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
เพิ่มข่าวโดย :   nantaprecha.sr@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 13:43:32

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน