แชร์ Twitter   
3388
  

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการด้านสุขภาพช่องปาก อุด ขูด ถอน ฟรี

คณะทันตแพทยศาสตร์,ม.พะเยา,บริการด้านสุขภาพช่องปาก,อุด,ขูด,ถอน,ฟรี

     การรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนทุกวัยจะต้องดูแลและ ใส่ใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึง การรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรม หรือ ที่ทุกท่านเรียกว่า โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดบริการให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการฟรีในเรื่องของปัญหาสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน และการถอนฟัน


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัญญา เรืองสิทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวว่า "ปัจจุบันการบริการด้านทันตกรรมของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฟรีให้กับ นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้สิทธิ์ในการบริการของเรา โดยทางเราจะเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ที่ควบคุมการดูแลและรักษาให้กับผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังคอยสอนนิสิตในการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เข้ามาใช้บริการในแต่ละเคสอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเราให้นิสิตของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ได้เข้ามาฝึกและเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้นปีที่4 จนถึง ปีที่ 6เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ควบคู่กับการได้ลงมือทำอย่างแท้จริง"


     ปัจจุบัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.00 น. และบริการฟรีกับประชาชนทั่วไป เช่น การตรวจสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น,การขูดหินปูน,การอุดฟัน,การรักษารากฟัน,การถอนฟัน,การผ่าฟันคุด,และให้คำปรึกษาระบบการบดเคี้ยว แต่ทั้งนี้การบริการบางประเภทที่นอกเหนือจากนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ฟันปลอม,การครอบฟัน, สะพานฟัน เป็นต้น ซึ่งเร็วๆนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีบริการทางด้านการจัดฟัน บริการให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาดูแลรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากของทุกทุกท่าน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์05 446 6666 ต่อ 4701 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.dentistry.up.ac.th
ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 14:13:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน