แชร์ Twitter 
1486
   SDG

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดสวัสดิการท้องถิ่นในสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: ความหวังและความเป็นไปได้"

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับ,มูลนิธิฮันซ์,ไซเดล,(สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี),โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ,,"การจัดสวัสดิการท้องถิ่นในสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง:,ความหวังและความเป็นไปได้"

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดสวัสดิการท้องถิ่นในสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: ความหวังและความเป็นไปได้" ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ที่ ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นและชุมชนในด้านการจัดสวัสดิการท้องถิ่นในสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการท้องถิ่นในสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

 ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 14:58:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน