แชร์ Twitter   
1636
  

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์,ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น,จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

        โดยรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่นนี้ ทางราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ วิชาการ บริหาร และสังคม เป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี สามารถเป็นแบบอย่างต่อวิชาชีพ และไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านจรรยาบรรณ หรือเคยได้รับการลงโทษหรือสอบสวนทางวินัย

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้


ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.dentistry.up.ac.th/readnews/read/303

โซเชียลมีเดีย: www.facebook.com/DentPhayaoภาพ :   อาจารย์ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2562 22:28:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน