แชร์ Twitter   
979
  

     สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมลดการเกิดความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่,คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดกิจกรรมลดการเกิดความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม,ณ,โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม,ตำบลบ้านตุ่น,อำเภอเมืองพะเยา,จังหวัดพะเยา

     สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมลดการเกิดความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ บูรณาการวิจัยเข้าร่วมกับการเรียนการสอน สัญจรชวนนักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จำนวน 27 คน

     โดยใช้สื่อพื้นบ้านที่เรียกว่า “หุ่นสาย” ซึ่งมีหลากหลายสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนการใช้งาน และการแสดงจากเดิมที่แสดงเพื่อความบันเทิงมาเป็นสื่อเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมอีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและถ่ายทอดเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่มาจากการรับรู้และได้รับในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 11 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ /ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 13:46:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน