แชร์ Twitter   
505
  

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย จองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้แล้ว วันนี้

บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ละ 1 วัน งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ ตารางพบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาสถิติ ให้เกียรติร่วมการให้บริการด้านการวิจัยของศูนย์บรรณสารฯ ผู้ใช้บริการสามารถเช็คปฏิทินของผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2XBppU4  และสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2QBM9Sq  (E-mail ที่ใช้เข้าระบบการจอง ต้องเป็น E-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น )

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.3531
ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 11:23:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน