Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::55

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ระหว่างวันที่ 20 -23 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ พร้อมคณะผู้บริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนในโครงการ วมว. ทั้ง 19 ศูนย์ทั่วประเทศไทยภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 16:26:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด