แชร์ Twitter   
503
  

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งาน 4D Interactive Anatomy

 4D Interactive Anatomy

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งาน 4D Interactive Anatomy สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2563

 

เว็บไซต์ค์สำหรับสมัคร Account :  https://www.4danatomy.com/signup/group?ss=phayao

 

การทดลองใช้งาน

  1. ผู้ใช้บริการสามารถสมัคร Account ที่เว็ปไซค์ https://www.4danatomy.com/signup/group?ss=phayao
  2. ผู้ใช้บริการสามารถนำ Account ไป log in  เพื่อเข้าใช้งานโดยไม่จำกัดสถานที่เข้าใช้งาน (เฉพาะช่วงทดลองเปิดให้ใช้บริการ)  หมายเหตุ : ในกรณีการบอกรับการเข้าใช้งานจริงจะเป็นลักษณะที่จะต้องเข้าใช้งานผ่าน IP Fixed Address ของโรงพยาบาลเท่านั้น หรือของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย เบอร์โทรภาย 3531
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/1/2563 11:08:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน