แชร์ Twitter   
713
  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "พะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดบูธนิทรรศการในงาน กาดโก้งโค้ง พะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 เปิดบ้านเมืองพะเยา โดยโรงเรียนสาธิตฯ ได้มีการจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานทางด้านการเกษตรและมีสินค้ากล้วยทอดมาขายให้แก่ผู้ที่เยี่ยมชมภายในงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 13:43:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน