คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

4/3/2563 15:03:10น. 1520
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทยนั้น และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น 

คณะฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้น โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ของคณะฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน และจัดบริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคแต่ละห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ ไว้บริการแก่บุคลากร อีกทั้งบุคลากรใส่หน้ากากอนามัยและล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 20 วินาที และกำชับให้นิสิตใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าชั้นเรียนหรือร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์พิจารณาอนุญาตให้นิสิตหยุดเรียนได้ ในกรณีที่นิสิตหรือบุคคลรอบข้างที่นิสิตปฏิสัมพันธ์ด้วยเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้แก่ จีน มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน  โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน และอาจารย์ควรติดตามและสอบถามอาการเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของนิสิตแก่คณะฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  (COVID19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนบุคลากรของคณะฯ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรและนิสิตในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID19) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563


 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
4/3/2563 15:03:10น. 1520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

#COVID #COVID-19 #ไวรัสโคโรน่า


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน