ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา หารือร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร AP หรือ Advanced Placement Program

16/3/2563 0:19:08น. 1712
คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา หารือร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร AP หรือ Advanced Placement Program ซึ่งเป็น “โครงการเรียนล่วงหน้า” ที่ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้ศึกษาวิชาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้เป็นหน่วยกิตที่สะสมไว้และไม่ต้องเรียนวิชาดังกล่าวซ้ำในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็ได้หน่วยกิตในวิชาระดับมัธยมโดยไม่ต้องเรียนอีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายสามารถทำการทดสอบหรือทำความเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนที่สอบผ่านวิชา AP จะสามารถโอนหน่วยกิตเข้ารวมกับหน่วยกิตระดับมหาวิทยาลัยได้ 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/3/2563 0:19:08น. 1712
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา หารือร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร AP หรือ Advanced Placement Program

#คณะวิทยาศาสตร์ #โรงเรียนสาธิต #ฝ่ายวิชาการ #ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน