คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา

17/3/2563 10:34:12น. 2410
ประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” เครือข่าย 6 สถาบัน    ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นผู้ปฐกถาพิเศษ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันศึกษาในเครือข่าย และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและการประชุมวิชาการในอนาคต 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
17/3/2563 10:34:12น. 2410
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา

#รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ #ประชุมวิชาการระดับชาติ #ท้องถิ่นในจินตนาการ #พัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน