คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบไม้กวาดขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ ให้แก่กองอาคารและสถานที่ มหาวิทลัยพะเยา 24/3/2563 13:09:52น. 987

บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ , ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และดร.ฑาริกา พลโลก ผู้ร่วมโครงการดังกล่าว มอบไม้กวาดขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ ให้แก่กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/3/2563 13:09:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน