กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน 26/5/2563 19:36:13น. 910

ประชุมกองบริหารงานวิจัย
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย ได้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานของกอง ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแผน ติดตามงาน และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละแท่งงาน ตลอดจนถึงช่วงการทำงานแบบ Work From Home ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีบุคลากรของกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 


  แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/5/2563 19:36:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน