5 อันดับคณะ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) คณะนิติศาสตร์อันดับ 1 มากสุด 82 รายวิชา

27/5/2563 8:17:57น. 4379
LMS,moodle

5 อันดับคณะ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) คณะนิติศาสตร์อันดับ 1 มากสุด 82 รายวิชา

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปยอดรวม5 อันดับแรก คณะที่ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) พบว่าอันดับ 1 ได้แก่คณะ นิติศาสตร์  เปิดรายวิชามากที่สุด จำนวน 82 รายวิชา อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรายวิชา จำนวน 63 รายวิชา อันดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชา จำนวน 61 รายวิชา อันดับ 4 คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรายวิชา จำนวน 36 รายวิชา อันดับ 5 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรายวิชา จำนวน 35 รายวิชา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   nattapol.si@up.ac.th   
ข้อมูล/ข่าว :    phet.ph@up.ac.th   
เพิ่มข่าวโดย :   phet.ph@up.ac.th   
27/5/2563 8:17:57น. 4379
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


5 อันดับคณะ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) คณะนิติศาสตร์อันดับ 1 มากสุด 82 รายวิชา

#LMS #moodle
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน