คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ B

24/6/2563 8:58:28น. 5228
รับเกียรติบัตร
วันพุธที่ 10  มิถุนายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA  ในระดับ A และระดับ B จำนวน 11 หน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย  ในระดับ B  (75.50) หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมแสดงเจตจำนงมหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา  
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน, เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
24/6/2563 8:58:28น. 5228
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ B

#รับเกียรติบัตร #UPITA #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน