รางวัลที่ 3 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

25/6/2563 13:32:17น. 1635
รางวัลที่ 3 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลที่ 3  (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)

นางสาวเกศกนก  ไชยโย, นางสาวอาทิตยา  เขียวสะอาด และนายอนุวัต  วังวล นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ผลงานเรื่อง “โครงการส่งเสริมการต่อยอดตลาดสินค้าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาดออนไลน์ พื้นที่ 29 หมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย”

สถานประกอบการ: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อาจารย์สุกมล  มุ่งพัฒนสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
25/6/2563 13:32:17น. 1635
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รางวัลที่ 3 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

#รางวัลที่ 3 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) #สหกิจศึกษาดีเด่น


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน