นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform”

20/7/2563 16:40:38น. 4512
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อม ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอแผนงาน "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 " ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็น 1 ใน 7 แผนงานจากข้อเสนอโครงการทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นให้ได้เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นฤมล เขียวตี๋/นภสร แก้ววิชิต/ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัย   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/7/2563 16:40:38น. 4512
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform”

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน