วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร 21/7/2563 11:20:46น. 555

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ จากสถาบันชั้นนำในเครือ SE Biz Group บรรยายในหัวเรื่อง บุคลิกภาพดีเสริมราศี สื่อสารดีมีพลัง และนางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวเรื่อง การแต่งหน้าอย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย
ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 11:20:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน