งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) หรือ Ge online ด้วยระบบ UP LMS มีผู้ใช้งานจำนวนมากถึง 8,000 คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563

7/8/2563 16:07:05น. 5555
๊UP LMS
               งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดูแลสนับสนุนระบบ Ge online มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับนิสิตชั้นปีที่ 1และ2 มากถึงจำนวน 8,000 คน โดยในปีการศึกษา 1/63 ให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 6 รายวิชา ดังนี้
               1.รายวิชาการสื่อสารในสังคมดิจิทัล
               2.รายวิชาศิลปะในการดำเนินชิวิตและการจัดการการดำเนินชีวิต
               3.พลเมืองใจอาสา
               4.สังคมพหุวัฒนธรรม
               5.บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
               6.การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือชีวิตและสุขภาพ
               นอกจากการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว ระบบ Ge online ยังสามารถใช้ในการสอบออนไลน์ โดยมีการทดสอบระบบแล้วว่าได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาง คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำระบบ Ge online ไปใช้ในการสอบออนไลน์ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอบเป็นอย่างดี
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเจษฎา ธรรมสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   
7/8/2563 16:07:05น. 5555
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) หรือ Ge online ด้วยระบบ UP LMS มีผู้ใช้งานจำนวนมากถึง 8,000 คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563

#E-learning #UP LMS #งานผลิตสื่อนวัตกรรม
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน