กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ภายใต้โครงการสอนการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 13/8/2563 14:40:59น. 619

สอนการรู้สารสนเทศ

        วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 โดย ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ และดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ ให้คำปรึกษาความรู้ด้านสถิติเพื่อการวิจัย ภายใต้โครงการ สอนการรู้สารสนเทศ กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย

        ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถติดต่อจองขอเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ ดังนี้

     - ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2CNu7I5

       (E-mail ที่ใช้เข้าระบบการจอง ต้องเป็น E-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

     - ตรวจสอบตารางการจองได้ที่ https://bit.ly/3fYGwra

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.3531

   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล (หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย)นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2563 14:40:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน